Ceník individuální INPP terapie*

Úvodní krátký skríningový INPP dotazník - ZDARMA

Výše uvedené ceny zahrnují veškerou komunikaci mimo přímá setkání. 

Neurosenzorická stimulace Tomatis®

Přehled - Ceník

TOMATIS®  - testování poslechových křivek samostatně - cca 1 hodina - diagnostika a čtení výsledků.  800 Kč

TOMATIS® základní neuro-stimulační program  s osobními sluchátky Infinite = 3 bloky intenzivního poslechu29 900 Kč

Cena programu zahrnuje:


TOMATIS® základní neuro-stimulační program = 3 bloky intenzivního poslechu23 900 Kč

Cena zahrnuje:


Poslechové bloky TOMATIS®  jednotlivě základního programu je možné platit i jednotlivě, avšak cena je vyšší .

 26 700 Kč

Nádstavbové stimulační bloky TOMATIS®, se kterými pokračujeme po ukončení základního programu

Počet nadstavbových  bloků závisí od rozsahu těžkostí klienta a dohody se zákonným zástupcem

*Dohodnutý termín je v případě potřeby zrušit nejpozději 48 hodin předem. Pokud neexistují vážné důvody pro zrušení termínu bude účtován stornovací poplatek  v poloviční sazbě dohodnuté služby. 

Nejsem poskytovatelem zdravotnických služeb. Služby nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.