Neurosenzorická stimulace TOMATIS®

Neuro-sensoricko stimulační poslechová terapie Tomatis® je metodou obzvláště vhodnou při:

Metodě Tomatis® byla věnována kapitola v časopise Ranná péče v roce 2012. Článek naleznete na straně 15. 

Dostupnost metody od napsání článku pokročila. 


Metoda Tomatis® pro podporu rozvoje komunikace, str.15. 


Metoda Tomatis® 

zlepšuje jazykové (řečové), motorické, emocionální a kognitivní dovednosti, prostřednictvím specifické sluchové stimulace. Snižuje sluchovou hypersenzitivitu. Metoda byla vyvinutá lékařem a výzkumníkem Alfredem Tomatisem. Od té doby je motoda dále podstoupena výzkumu a vývoji a to především v oblasti používané technologie.  Tímto bylo nahrazeno Afreda Tomatise Elektronické ucho, které bylo představeno na Světové výstavě v Bruselu v roce 1958, za nejnovější technologický počin TalksUp ®

Schopnosti správně zpracovávat smyslové podněty může být u jednotlivců narušená, což se může následně projevit jako poruchy vývoje řeči (dysfázie, dyslálie), poruchy školských dovedností (dyslexie, dysortografie) či poruchy pohybového vývoje (dyspraxie). Problémy se smyslovým zpracováním se mohou dále projevovat také jako poruchy pozornosti (ADHD, ADD) či může vyústit do socio-emočních problémů a problémů s chováním. U dětí můžeme pozorovat podrážděnost, agresi, depresivní či úzkostné reakce, které ve vážnějších případech mohou přerůst do psychiatrických poruch. Tito jednotlivci mají pak obyčejně snížený výkon ve škole či v práci. U dětí pak typicky nastávají výchovné problémy. 

Velmi často se narušené smyslové zpracování a modulace pojí s pervazivními vývojovými poruchami, mezi kterými se nejčastěji setkáváme s poruchy autistického spektra (autismus, atypický autismus, Aspergerův  syndrom)

V čem spočívá neurosenzorická stimulace TOMATIS® ?

Metoda Tomatis® přirozeným přístupem v neuro-sensorické stimulaci. Při poslechovém programu se hudba mění v reálném čase tak, aby získala pozornost mozku. Filtrováním různých frekvencí a aktivním využíváním kostního vedení zvuku je možné docílit stimulaci a kalibraci různých oblastí. 

Při zpracování smyslových podnětů hraje ucho zásadní úlohu. Ucho představuje vstupní bránu do našeho mozku, neboť prostřednictvím vnitřního ucha zpracováváme 80% vstupních informací. Ucho totiž zachytává nejen zvukové podněty, které odesílá dále ke zpracování dále do příslušných center v mozku, ale zpracovává i každý náš pohyb. Toto zajišťuje rovnovážný (vestibulární) aparát, který je součástí vnitřního ucha. Rovnovážný aparát se masivně podílí na řízení koordinace, rovnováhy, rytmu, řízení očních pohybů a teda ovlivňuje i zrakové vnímání. Nesprávné fungování rovnovážného aparátu pak narušuje vyhodnocování všech ostatních smyslových vstupů a má potenciál dezorganizovat i procesy myšlení. Ucho se spolupodílí na řízení množství částkových funkcí mozku a tedy má velký potenciál  způsobovat širokou škálu těžkostí u dětí. 

Bližší informace můžete získat na mezinárodní stránce www.Tomatis.com

Stimulační program Tomatis® je vhodný pro klienty od jednoho roku. S malými dětmi pracujeme ze začátku pomocí speciálního vibračního zařízení Bone conduction kit® , který ke stimulaci využívá výhradně kostní vedení. 

Ukázku použití tohoto systému nejdete zde Bone conduction kit®

Program Tomatis můžete absolvovat v pohodlí domova s přístrojem TalksUp®, který si klient zapůjčí na dobu poslechu. Bližší informace si můžete přečíst zde