Hodnocení neuromotorické zralosti nástroji INPP

Metoda INPP má k dispozici speciální diagnostické testy neuromotorické zralosti, díky kterým je možné odhalit příčiny těžkostí. Tyto nástroje umožňují zjistit, zda jsou způsobené neuro-fyziologickými faktory a navrhnout účinný terapeutický program ve formě jednoduchých, denně vykonávaných cvičení. Metoda INPP je neinvazivní formou terapie, která nepoužívá žádnou formu medikace.

Jestli máte zájem zjistit, zda by vám INPP metoda mohla přinést kýžené zlepšení, můžete vyplnit bezplatný dotazník INPP zde.

Typický průběh terapie

  • Každý klient dostává k dispozici dotazník zdarma, který velmi spolehlivě indikuje, zda je INPP tou správnou cestou. Tento dotazník byl speciálně sestaven a prošel testováním spolehlivosti, dle počtu pozitivně zodpovězených otázek, které se především váží k ranému vývoji. Tento dotazník je možné vyplnit, zde.

  • Dalším krokem je podrobnější dotazník, který již navazuje na samotné velmi podrobné testování, které umožní vhled do celkového fungování nervového systému s dalšími velmi důležitými systémy, jako je vestibulární systém, vizuální - okulomotorický systém, propriocepce, senzorické systémy, hrubá i jemná motorika, motorika mluvidel i často zmiňovaná koordinace oko-ruka.

  • Testování provází konzultace nad podrobným dotazníkem. Tato konzultace může proběhnout bez dítěte, pokud máte obavy mluvit o citlivých skutečnostech ohledně dítěte. Či může proběhnout bezprostředně před samotným testováním.

  • Po testování následuje krátké shrnutí, co bylo pozorováno a doporučení dalších kroků ve smyslu započetí terapie.

  • Po iniciálním testování probíhá přetestování typicky každých 6-8 týdnů.

  • Průměrná délka terapie činí 13 měsíců, přičemž nejdéle setrvá klient v terapii 18 měsíců.

  • Klientovi jsou po každé kontrole dány cviky, které reflektují výsledky každého přetestování.

  • Každá cesta INPP terapií je individuální."Před a Po" - Kresba postavy

Kresba postavy - Chlapec , 6 let- před zahájením individuálního INPP programu.

Po ukončení individuálního programu INPP