INPP

V českém překladu Institut Neurovývojové Fyziologie a Psychologie

Institut Neurovývojové Fyziologie a Psychologie má sídlo ve Velké Británii. Tam ho v roce 1975 založil psycholog Peter Blythe, PhD, který v té době působil jako Senior Lecturer Aplikované Psychologie/Vzdělávání na univerzitě v Lancashire. Petr Blythe společně se svým kamarádem Lawrence J. Beuret, MD. pátrali, co je společným jmenovatelem dětí s poruchami učení, které však zároveň vykazují známky průměrné až nadprůměrné intelegence. Pátrali také co stojí v cestě v rozvoji jejich školních dovedností.

V roce 1969 přišli na to, že děti, které měly průměrnou až nadprůměrnou inteligenci, ale zároveň měly problémy s učením a nedosahovali kýžených výsledků, vykazovaly přítomnost klastru primitivních novorozeneckých reflexů, které by se však neměly vyskytovat po prvním roce života dítěte. Zároveň pak chyběly rozvinuté posturální reflexy, které jsou nezbytným předpokladem pro zdravý rozvoj akademických dovedností. Společná těmto dětem byla neuro vývojová nezralost, která je jakýmsi prekurzorem celkového vývoje centrální nervové soustavy.

K podobným zjištěním došli u psychiatrických pacientů s depresemi, s ADD/ADHD, arachnofobiemi, panickou poruchou a jedinců s aspekty poruch pervazivních.

Společnými silami vyvinuli remediační cvičební program INPP, který měl v prvních fázích až 45 minut denně. Tento čas se značně snížil a každodenní cvičení nepřesahuje 10 minut děnně. Lawrence J. Beuret dále obohatil INPP metodu o diagnostické nástroje a rozvedl INPP techniku i pro předškolní děti a dospělé.

Po 45 letech vývoje, výzkumu a publikační činnosti, je INPP metoda propracována do vysokého standardu a je nabízená na dvojí úrovni

  • Školský intervenční program INPP

  • Individuální remediační program INPP

INPP si školí své terapeuty po celém světě. Praktikantům je po úspěšném absolvování zkoušek udělen INPP certifikát, kterým se může prokázat. Certifikace INPP terapeutů je podmíněna pravidelnou účastí na supervizích. INPP. INPP tedy tak udržuje vysoký standard metody a seznamuje své praktikanty s nejnovějšími poznatky z výzkumu.

Pro českého čtenáře se nabízí český překlad knihy Dítě v Rovnováze (Well Balanced Child by Sally Goddard Blythe)

Další články a překlady můžete nalézt na

Níže naleznete anglicky psané publikace a odkaz na INPP UK