O INPP a vývoji dítěte

Učení a to jak se chováme je podmíněné tím, jak spolupracuje mozek a tělo. Optimální spolupráce nastává ve chvíli, kdy ve vývoji dítěte proběhne vše ve správném sledu.

Každý člověk se rodí s jakýmsi návodem- takovým blueprintem- vrozených reakcí, které podněcují jeho tělo k optimálnímu psychomotorickému vývoji. Jsou to tzv. primitivní novorozenecké reflexy, které zabezpečují, že se dostaneme z apedální polohy nemluvněte (ležící) nejdříve do polohy plazivce, pak následně do kvadrupedální polohy (pohyb po čtyřech) do bipedální polohy (chodící po dvou). Primitivní reflexy zajišťují odezvu na podněty z okolí.

Tyto primitivní reakce jsou během intenzivního rozvoje v prvním roce života dítěte postupně nahrazovány zralejší odezvou posturálních reflexů, které jsou řízené z vyšších mozkových center.

Jakmile však dojde k narušení utlumování primitivních reflexů během prvního roku života, dochází často k problémům v oblasti motoriky, narušení fungování rovnovážného systému, problémy ve vnímání vlastního těla i sebe v prostoru, problémy s vývojem řeči, problémy s držením těla. Tyto těžkosti mohou mít v konečném důsledku negativní vliv na chování a pozornost dítěte.

Primitivní reflexy jsou základním stavebním kamenem ve vývoji dítěte. Rodiče často naráží až na sekundární projevy jako je problémové chování ať už doma nebo ve škole, pomalé pracovní tempo, či bojují s poruchami učení. To je však už jen ten pokřivený komín na celém domě. Ve chvíli, kdy nemáme v základech toho domku správně položené kameny, bude i ten komín nakloněný.

Schopnost učení je do velké míry podmíněná zvládnutými motorickými zručnostmi, k tomu jsou však třeba zralé reflexní reakce. Pro čtení jsou nutné plynulé oční pohyby, pro psaní je vyžadována dobrá koordinace oko-ruka, prostorová orientace je pak nezbytná k řešení matematických úloh.

Sociální interakce mohou být ovlivněny koordinací očních pohybů a pak i neméně správně fungujícím rovnovážným systémem, který nám umožňuje zůstat v klidu.

Mnohé problémy s učením pak ne nutně musí znamenat oslabený intelekt, ale mohou mít kořeny právě na fyziologické úrovni. Dost často se pak stává, že školní výkony nekorespondují se skutečnými schopnostmi dítěte.