Jak probíhá neuro-senzorická stimulace Tomatis®?

Před první konzultací Vám bude zaslán vstupní dotazník, který je pro obě metody stejný. Při vstupní konzultaci se dopodrobna probere aktuální situace klienta a anamnéza. Podle profilu těžkostí bude doporučen další postup a nejvhodnější výběr metody. Toto se liší podle věku klienta a podle dalších relevantních faktorů.

Podle zvolené terapeutické cesty proběhne diagnostické setkání s dítětem. V případě cesty Tomatis® může klient absolvovat stimulační program doma či s terapeutem v rámci aktivit zvolených pro přídavnou smyslovou stimulaci a rozvoj koordinace a rovnováhy.

Základní stimulační program (který se liší v závislosti na potřebách klienta) představuje 14 poslechových dní, které je možné rozložit do údobí 3 týdnů a to především v případě docházení na pracoviště terapeuta. Délka poslechu je 40- 80 minut. Po tomto bloku následuje 4 týdenní pauza. Následně kontrola s terapeutem a zhodnocení stavu. Poté se pokračuje druhým poslechovým blokem opět v délce 14 poslechových dní. Po pauze 6-8 týdnů následuje konzultace pro zmapování pokroků. Základní program se ukončuje 3. poslechovým blokem, opět v délce 14 poslechových dní. Pokud je třeba, klient může pokračovat v nádstavbových stimulačních blocích. Pauzy mezi nádstavbovými bloky se postupně prodlužují na 8 až 16 týdnů v závislosti na profilu dítěte.

Stimulace může probíhat ve dvou režimech. Prezenčním a distančním. Distanční režim znamená výpůjčení přístroje Talks® Up domů a absolvování terapeutického poslechu v pohodlí domova.

Přehled - Ceník

Neurosenzorická stimulace Tomatis®

Přehled - Ceník

TOMATIS® - testování poslechových křivek - cca 45 minut diagnostika a čtení výsledků. 800 Kč

TOMATIS® základní neuro-stimulační program s osobními sluchátky Infinite = 3 bloky intenzivního poslechu26 900 Kč

Cena zahrnuje:

 • Sluchátka s kostním vedením Tomatis® Infinite - Tyto sluchátka Vám poslouží během celého programu i v čase po ukončení poslechového programu. Nejenže sluchátka využijete na samotný intenzivní poslech, ale zároveň k umocnění výsedku procvičováním audio-vokální smyčky mezi jednotlivými poslechy. Sluchátka mají v sobě integrovaný zahřívací program, relaxační program a program, který Vás nabudí.

 • 3x diagnostika 1 – 2 h

 • 3x nastavení programu

 • 3x 18 hodin distančního poslechového programu

 • 3x 14 dní pronájem přístroje TalksUp®

 • Slevový kupon na 4. poslechový blok v hodnotě 50 eur (akce Tomatis® )


TOMATIS® základní neuro-stimulační program = 3 bloky intenzivního poslechu21 900 Kč

Cena zahrnuje:

 • 3x diagnostika 1 – 2 h

 • 3x nastavení programu

 • 3x 18 hodin distančního poslechového programu

 • 3x 14 dní pronájem přístroje TalksUp®


Poslechové bloky TOMATIS® základního programu je možné platit i jednotlivě, avšak cena je vyšší .

 • Cena jednoho bloku intenzivního programu je -7900 Kc (Cena intenzivního poslechového programu celkem

23 700 Kč

Nádstavbové stimulační bloky TOMATIS®, se kterými pokračujeme po ukončení základního programu

 • Jednotlivý nadstavbový blok – 6 100 Kč

Počet nadstavbových bloků závisí od rozsahu těžkostí klienta a dohody se zákonným zástupcem

 • 1x diagnostika 1 – 2 h

 • 1x nastavení programu

 • 1x 18 hodin distančního poslechového programu

 • 1x 14 dní pronájem přístroje TalksUp® a sluchátek s integrovaným kostním vedením