Ve své praxi používám především dvě intervenční metody

Jsou to metody neurovývojové terapie INPPneuro-sensoricko stimulační poslechové terapie Tomatis®.

Jejich nástroje jsou v obou případech vysoce propracovaným souhrnem vnímající člověka a jeho fungování ve velmi širokých souvislostech jeho vývoje.