INPP díky svým diagnostickým nástrojům může efektivně pomoci rozluštit, kde přesně, tedy v jakým oblastech leží překážky na cestě rozvoje centrální nervové soustavy, tyto překážky jemně a postupně odstranit a umožnit tak neuro vývojový restart. 

Společně pak s poslechovou metodou Tomatis®   můžeme pomoci dětem s nejrůznějším vývojovým opožděním. Metoda Tomatis je vhodná pro děti od dvou let, s pomocí speciálního vybavení již dokonce od 3 měsíců věku dítěte.

Pomáháme dětem nejen s PAS, vývojovou dysfázií, řečovými problémy, AD(H)D, zrakovými obtížemi (např. ztráta souběžnosti očních pohybů, konvergence, divergence, akomodace, sledování), ale i dětem s potížemi v oblasti hrubé i jemné motoriky, sensorické integrace a modulace. 

Vaše dítě není nutně zlobivé, neposlušné a nezvladatelné, jen si v některých situacích nemůže pomoct.

Náš mozek je složitou soustavou, která přijímá informace z vnějšího světa skrze smysly. Naše smysly nepracují odděleně, ale jsou vysoce komplexním informačním kanálem. Náš mozek umí informace získané skrze ně filtrovat, vyhodnocovat a dávat nám zpětnou vazbu jak reagovat a jak se ve světě kolem nás chovat.

Pokud však toto nefunguje jak má, dostáváme se do situací, kdy se cítíme přehlceni, nedokážeme odfiltrovat nedůležité, běžné podněty jsou vnímány jako abnormálně silné, či naopak je jejich intenzita nedostačující. V rámci pěti smyslů (hmat, čich, chuť, zrak a sluch), tedy přesněji pěti plus dva smysly(vestibulární a proprioceptivní systém) pak dochází k jejich hyper-funkčnosti nebo hypo-funkčnosti. V zásadě můžeme mluvit o neuro vývojové nezralosti (NVN). Tento poněkud obecnější pojem nám dává lepší prostor pro práci s problémy, které se s neuro vývojovou nezralostí váží. Je velmi důležité si uvědomit, že kalibrace výše jmenovaných systémů stojí v zásadě na celkovém neuro-motorickém vývoji jedince. Ve chvíli kdy jeden ze čtyř nejdůležitějších systémů nefunguje správně, klopýtá ostatní systémy a problémové projevy jsou nasnadě.

V posledních letech se ukázalo, že jsou tyto děti/dospělí často poněkud mylně, či řekněme před vyčerpáním všech možností, diagnostikování ADHD, poruchou autistického spektra (PAS), Poruchou sociální interakce a komunikace, poruchami učení apod.