Těžkosti, které je možné řešit prostřednictvým INPP a Tomatis® metody