O mně

Jmenuji se Miroslava Knoth.

Jsem certifikovaný INPP terapeut v individuálním i školském programu, jsem členkou INPP Licentiate v Chester ve Velké Británii.

Jsem certifikovaným TOMATIS® konzultantem (level 4 - Řím 2023) pro poslechovou terapii vyvinutou francouzským doktorem Alfredem Tomatisem, jehož specializací byla otorhinolaringologie a péče o operní pěvce a děti s vývojovými nedostatky. Jsem tak schopna poskytnout kompletní Tomatis® program v celé šíři včetně sonického narození a matčina hlasu.

"Neuroplasticita, je fascinující vlastností našeho mozku. INPP umožňuje centrální nervové soustavě dozrát. Díky INPP nástrojům jsme schopni umožnit neuro-vývojový restart."

"Tomatis®  metoda je fantastickým nástrojem pro přímé působení  a vývoj neurosynapstických spojů, je obzvláště účinná u mladších dětí, avšak i u dospělých klientů dochází k příznivým změnám v širokém spektru obtíží."

Narodila jsem se v Brně, avšak již třetinu života žiji ve Velké Británii.  Nyní žiji na půl v ČR a  ve Velké Británii.

Jako pedagog aprobovaný pro různé věkové skupiny jsem pracovala s dětmi od 0 do středoškolských let. Na cestě za pedagogickým vzděláním a vzděláním hudebníka se mi dostalo prostoru pro získání zkušeností v mnoha typech předškolních, školních i mimoškolních zařízení, včetně školy při Dětské nemocnici Brno, školce pro tělesně a mentálně postižené na Kociánce v Brně. Zároveň jsem měla možnost působit v předškolních zařízeních s alternativními přístupy, jako je program Začít spolu a Montessori pedagogikou.  Magisterský stupeň jsem pak završila studiem oboru Estetická výchova pro střední školy na FFMU a ročním pracovním pobytem ERASMUS v Angli jako učitel hudební výchovy a hudebního nástroje.

Mé zájmy vždy tíhly k psychologii, vývojové psychologii, neuro-biologii a metodám neuroplasticity. 

V univerzitních letech jsem taktéž absolvovala dvousemestrální kurz Muzikoterapie s Marinou Stejskalovou. 

Ve Velké Británii jsem si udělala kurz pro výuku metodou Yamaha. Po narození našeho prvního dítěte jsem se uchýlila k výuce individuální jako učitel hry na klavír.

Intenzivně se také věnuji smyslové integraci a projevům s ní spojených.

Ve školním roce 2018/2019 jsem absolvovala jednoroční vzdělávací kurz INPP neurovývojové terapie pod záštitou INPP institutu v Chester ve Velké Británii. 

Od úspěšného absolvování kurzu, který jsem ukončila dvoudeními zkouškami, se věnuji s energií a nadšením dětem i dospělým, které neuro-motorická nezralost postihuje a zasahuje do jejich každodenního života. A to ve formě poruch učení, sníženým pracovním tempem, příznaky ADHD (ADD) a dalšími formami neurovývojových poruch včetně dětí s pervazivními poruchami (PAS) a vývojovými dysfaziemi. Na každého klienta je pohlíženo celistvě a zcela individuálně.

Nabízím konzultace rodičům dětí s pervazivními poruchami a autismem.